User menu

Contrastief taalonderzoek: nuttig, nodig of overbodig?

Bibliographic reference Hiligsmann, Philippe ; Wenzel, Veronika. Contrastief taalonderzoek: nuttig, nodig of overbodig?. In: G. Elshout e.a. (red.), Perspectieve voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, IVN  : Woubrugge 2001, p. 317-336
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/87033