User menu

Heurystyka strachu. Czy ambiwalencja lęku może być dla nas pouczająca? (The Heuristics of Fear: Can the Ambivalence of Fear Teach Us Anything?)

Bibliographic reference Franzini Tibaldeo, Roberto. Heurystyka strachu. Czy ambiwalencja lęku może być dla nas pouczająca? (The Heuristics of Fear: Can the Ambivalence of Fear Teach Us Anything?). In: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Vol. IV, no.1, p. 68-85 (2015)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/176273