User menu

Sources locales de Vatican II

Bibliographic reference Soetens, Claude ; Grootaers, J.. Sources locales de Vatican II. Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid van de K.U. Leuven : Leuven (1990) (ISBN:9789073683020) 97 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/127698