User menu

Search

Displaying 1 - 25 of 741 results.

Pages

  • BookChapter
  Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands en in het Frans: een verkennende contrastieve analyse
  Hiligsmann, Philippe[UCL] Miceli, Marc[FUNDP] (2005) Woord voor woord, zin voor zin. Liver Amicorum voor Siegfried Theissen — [ISBN : 90-72474-62-7]
  • Journal article
  Cross-linguïstische invloed in het Nederlands van Franstalige M.O.-leerders
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1995) Le Langage et l'Homme — Vol. 30, no. 2-3, p. 157-170 (juin 1995)
  • Speech
  Phraseology in ISLA: reconciling theory and practice
  Gouverneur, Céline[UCL] (2006) The Theories of Second Language Acquisition and their Implications — Antalya
  • Journal article
  Van Dale Lexitron Plus: un "plus" pour le linguiste?
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1991) Revue Informatique et Statistique dans les Sciences Humaines — Vol. XXVII, no. 1-4, p. 137-150 (1991)
  • BookChapter
  Hugo Claus' und Günter Grass’‚ Grenzland’: Ansichten der Nation in Het verdriet van België und Ein weites Feld
  Vanasten, Stéphanie[UCL] (2004) Pour une iconographie des identités culturelles et nationales. La construction des images collectives à travers le texte et l’image / Ikonographie kultureller und nationaler Identität. Zur Konstruktion von kollektiven Images in Text und Bild — [ISBN : 3631510756]
  • Journal article
  Het genus van afko's
  Hiligsmann, Philippe[UCL] Tortolani, M. (1996) ANBF-Nieuwsbrief — Vol. 1, no. 1, p. 13-20 (1996)
  • BookChapter
  Karl Immermann und der tierische Magnetismus : Fetische, Amulette und Poltergeister
  Roland, Hubert[UCL] (2001) Traces du mesmérisme dans les littératures européennes du XIXe siècle. Actes du colloque international, 9 et 10 novembre 1999 — [ISBN : 2-8028-0139-2]
  • Journal article
  De of het FBI? That's the question!
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1998) Nederlands van Nu — Vol. 46, no. 4, p. 78-82 (1998)
  • Speech
  Phraseology in foreign language learning and teaching: thirst for efficient metalanguage
  Gouverneur, Céline[UCL] (2008) Third International Postgraduate Conference 'Formulaic Language Research Network' (FLaRN) — University of Nottingham
  • BookChapter
  Van corpuslinguïstiek tot fraseologie: de plaats van Nederlandse en Franse vaste verbindingen in het lexicon.
  Colson, Jean-Pierre[UCL] (2002) Le néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques / Het Nederlands in Frankrijk en in Franstalig België wetenschappelijk en didactisch benaderd. — [ISBN : 2-84467-041-5]
  • Journal article
  Uwe Pörksen, Plastictaal
  Beheydt, Ludovic[UCL] (1991) Neerlandica Extra Muros : halfjaarlijks contact en inlichtingenblad — Vol. XXIX, no. 2, p. 38-39 (1991)
  • Journal article
  Taal en media
  Beheydt, Ludovic[UCL] (1990) Ons Erfdeel : algemeen Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift — Vol. 2, p. 345-354 (1990)
  • Journal article
  Nederlands leren met de computer
  Beheydt, Ludovic[UCL] (1994) Neerlandica Extra Muros — Vol. XXXII, no. 3, p. 26-27 (1994)
  • Journal article
  Het Nederlands in Wallonië. Frans alleen volstaat niet meer / Le néerlandais en Wallonie. Le français ne suffit plus
  Theissen, Siegfried Hiligsmann, Philippe[UCL] (2000) De Franse Nederlanden/ Les Pays-Bas français — Vol. 25, p. 32-47 (2000)
  • BookChapter
  A new statistical classification of set phrases.
  Colson, Jean-Pierre[UCL] (2012) Phraseology and Discourse : Cross Linguistic and Corpus-based Approaches. — [ISBN : 978-3-8340-1069-8]
  • BookChapter
  Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en spraakkunsten
  Hiligsmann, Philippe[UCL] (1994) Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum. Acta Universitatis Wratislaviensis n° 1651 — [ISBN : 83-229-1213-7]
  • Journal article
  Phraséologie et terminologie en traduction et en interprétation.
  Colson, Jean-Pierre[UCL] (1992) Le Langage et l'Homme — Vol. 27, p. 119-120 (1992)
  • Journal article
  De terugkeer van de canon. Historisch besef en historisch houvast
  Beheydt, Ludovic[UCL] (2006) Neerlandica Extra Muros — Vol. 44, no. 3, p. 21-30 (2006)
  • Speech
  Webcorpora en contrastieve fraseologie voor vertalers.
  Colson, Jean-Pierre[UCL] (2007) Studiedag Postdoctoraal Vertaalonderzoek. — Hogeschool Gent
  • BookChapter
  Prefabricated patterns in advanced EFL writing: collocations and formulae (OUP, 1998)
  Granger, Sylviane[UCL] (2009) Phraseology: theory, analysis and application —
  • BookChapter
  Practical Applications of Learner Corpora
  Granger, Sylviane[UCL] (2004) Practical Applications in Language and Computers (PALC 2003) —

Pages