User menu

Gelijkwaardige gezondheid voor migranten en etnisch-culturele minderheden

Bibliographic reference Derluyn , Ilse ; Lorant, Vincent ; Dauvrin, Marie ; Verrept , Hans ; Coune, Isabelle. Gelijkwaardige gezondheid voor migranten en etnisch-culturele minderheden . In: Dierckx D, Vranken J, Coene J, Van Haarlem A. (eds) , Jaarboek 2011 Armoede en sociale uitsluiting , Acco  : Leuven  2011
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/97891