User menu

Una renda bàsica per a tothom

Bibliographic reference Van Parijs, Philippe. Una renda bàsica per a tothom. In: La Revista Online del Consell de Treball Económic i Social de Catalunya, Vol. 18 (18 février 2005)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/97030