User menu

Postacie transcendencji. Levinas - Wahl

Bibliographic reference Dupuis, Michel. Postacie transcendencji. Levinas - Wahl. In: T. Gadacz, J. Migansinski (eds), Levinas i inni, Wydzial Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  : Warszawa 2002, p. 111-124
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/95048