User menu

De Belgische gemeenten in 1989, een hernieuwde autonomie in een nieuwe Staat?

Bibliographic reference Lejeune, Yves. De Belgische gemeenten in 1989, een hernieuwde autonomie in een nieuwe Staat?. In: Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet, no. 3, p. 53-62 (1989)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/94867