User menu

Het indienen van opmerkingen in antwoord op de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, noot op Hof van Justitie EG, beschikking van 4 februari 2000 (zaak Emesa Sugar/Aruba, C-17/98)

Bibliographic reference Callewaert, Johan. Het indienen van opmerkingen in antwoord op de conclusies van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, noot op Hof van Justitie EG, beschikking van 4 februari 2000 (zaak Emesa Sugar/Aruba, C-17/98). In: European Human Rights Cases, p. 213 et s. (2000)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/88059