User menu

MR features of cavernous angioma.

Bibliographic reference Ide, C ; De Coene, Beatrijs ; Baudrez, V. MR features of cavernous angioma.. In: JBR-BTR : organe de la Société royale belge de radiologie (SRBR) = orgaan van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Radiologie (KBVR), Vol. 83, no. 6, p. 320 (2000)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/8757