User menu

De prosodie van het Frans en van het Nederlands: een contrastieve blik

Bibliographic reference Rasier, Laurent. De prosodie van het Frans en van het Nederlands: een contrastieve blik. In: Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Vol. LVII, p. 133-147 (2004)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/86947