User menu

Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands en in het Frans: een verkennende contrastieve analyse

Bibliographic reference Hiligsmann, Philippe ; Miceli, Marc. Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands en in het Frans: een verkennende contrastieve analyse. In: Ph. Hiligsmann e.a. (réd.), Woord voor woord, zin voor zin. Liver Amicorum voor Siegfried Theissen, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde  : Gent 2005, p. 243-260
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/86928