User menu

Literatuur (laten) lezen in het onderwijs van M.O.-leerders van het Nederlands als vreemde taal

Bibliographic reference Hiligsmann, Philippe. Literatuur (laten) lezen in het onderwijs van M.O.-leerders van het Nederlands als vreemde taal. In: Fr. van Elmbt, Ph. Hiligsmann, Het talig wezen. Opstellen aangeboden aan Professor dr. L. Gillet, L³  : Liège 1997, p. 103-110
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/86898