User menu

De invloed van een muzikale opleiding op de perceptie van de prosodie van een vreemde taal: een verkennend onderzoek

Bibliographic reference Degrave, Pauline ; Rasier, Laurent ; Hiligsmann, Philippe. De invloed van een muzikale opleiding op de perceptie van de prosodie van een vreemde taal: een verkennend onderzoek. In: L. Rasier, V. van Heuven, B. Defrancq, Ph. Hiligsmann, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde, Academia Press  : Gent 2011, p. 83-100
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/86804