User menu

Morfologiedagen 1997 : Handelingen van het colloquium gehouden op 22 en 23 september 1997 aan de Université de Liège

Bibliographic reference Theissen, Siegfried ; Hiligsmann, Philippe. Morfologiedagen 1997 : Handelingen van het colloquium gehouden op 22 en 23 september 1997 aan de Université de Liège. Université de Liège, Service de Langue néerlandaise (1999) (ISBN:2-87233-092-5) 103 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/86791