User menu

Invrijheidstelling en kwijtschelding van schuld: werkelijkheid of utopie? Het 'jubeljaar' in de joods-christelijke traditie

Bibliographic reference Ausloos, Hans. Invrijheidstelling en kwijtschelding van schuld: werkelijkheid of utopie? Het 'jubeljaar' in de joods-christelijke traditie. In: B. Raymaekers & A. Van de Putte, Krachten voor de toekomst. Lessen voor de eenentwintigste eeuw, Universitaire Pers  : Louvain 2000, p. 103-129
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72160