User menu

'Man en vrouw schiep Hij hen' (Gn 1,27). Het bijbelse concept van het huwelijk en zijn receptie in de conciliaire documenten van Vaticanum II

Bibliographic reference Ausloos, Hans ; Lemmelijn, Bénédicte. 'Man en vrouw schiep Hij hen' (Gn 1,27). Het bijbelse concept van het huwelijk en zijn receptie in de conciliaire documenten van Vaticanum II. In: R. Burggraeve, M. Cloet, K. Dobbelaere & L. Leijssn, Levensrituelen. Het huwelijk, Universitaire Pers  : Louvain 2000, p. 164-178
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72158