User menu

"Schrijf mijn leer op het schrijfplankje van je hart" (Spr 7,3). Een kennismaking met de oudtestamentische Wijsheidsliteratuur

Bibliographic reference Ausloos, Hans. "Schrijf mijn leer op het schrijfplankje van je hart" (Spr 7,3). Een kennismaking met de oudtestamentische Wijsheidsliteratuur. In: H. Ausloos & B. Lemmelijn, Bijbelse Wijsheid aan het woord, Acco  : Louvain - Voorburg 2007, p. 13-45
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72145