User menu

Job in Bijbel en cultuur

Bibliographic reference Ausloos, Hans ; Bossuyt, Ignace. Job in Bijbel en cultuur. In: H. Ausloos & I. Bossuyt, Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank, Acco  : Louvain - La Haye 2010, p. 7-11
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72113