User menu

De schreeuw van Job. Als lijden Gods orde verstoort...

Bibliographic reference Ausloos, Hans ; Kabergs, Valérie. De schreeuw van Job. Als lijden Gods orde verstoort.... In: H. Ausloos & I. Bossuyt, Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank, Acco  : Louvain - La Haye 2010, p. 13-60
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72112