User menu

Chronique: Septuaginta Deutsch - Das Griechische Alte Testament in Deutscher Übersetzung (Berlin, 28 January 2009)

Bibliographic reference Ausloos, Hans. Chronique: Septuaginta Deutsch - Das Griechische Alte Testament in Deutscher Übersetzung (Berlin, 28 January 2009). In: Ephemerides Theologicae Lovanienses : revue de theologie et de droit canon de Louvain - Leuvens tijdschrift voor theologie en kerkelijk recht - Louvain journal of theological and canonical studies, Vol. 85, p. 279-280 (2009)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/72028