User menu

Právo na v_hradu vo svedomí a závere_né ustanovenie _lensk_ch _tátov Európskej únie ku Konkordátom so Svätou stolicou. Vyjadrenie k stanovisku Európskej siete expertov v oblasti základn_ch právo

Bibliographic reference Christians, Louis-Léon. Právo na v_hradu vo svedomí a závere_né ustanovenie _lensk_ch _tátov Európskej únie ku Konkordátom so Svätou stolicou. Vyjadrenie k stanovisku Európskej siete expertov v oblasti základn_ch právo. In: Moravcikova, Michaela, Objection of conscience : seeking for legal justice, Institute for Church and State Relations  : Bratislava 2007, p. 313-352
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/69483