User menu

[Lebertransplantation bei familiärer Amyloidose]

Bibliographic reference Weber, J. ; Lerut, Jan ; Otte, Jean-Bernard ; Knolle, U.. [Lebertransplantation bei familiärer Amyloidose]. In: Deutsche Medizinische Wochenschrift, Vol. 120, no. 16, p. 555-9 (1995)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/48096