User menu

Recensie van Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied

Bibliographic reference Sergier, Matthieu. Recensie van Neerlandici aan het woord. Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied. In: Spiegel der Letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, Vol. 51, no. 1, p. 117-119 (2009)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/36114