User menu

Social Mix and Passive Revolution. A Neo-Gramscian Analysis of the Social Mix Rhetoric in Flanders, Belgium

Bibliographic reference Loopmans, Maarten P. J. ; de Decker, Pascal ; Kesteloot, Chris. Social Mix and Passive Revolution. A Neo-Gramscian Analysis of the Social Mix Rhetoric in Flanders, Belgium. In: Housing Studies, Vol. 25, no. 2, p. 181-200 (2010)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/34890
 1. Akkermans, P. (1983) Gaat het om stenen of mensen? Sociale stads en dorpsvernieuwing in Vlaanderen. Publikatie van het Kabinet van de Gemeenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Natuurbehoud, Brussel
 2. Anciaux, B. (2000) Stedenbeleid. Beleidsnota 2000–2004, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, Brussel
 3. Anselin M., Stero, 1, 9 (1967)
 4. Arthurson Kathy, Australian Public Housing and the Diverse Histories of Social Mix, 10.1177/0096144207311192
 5. Buyck J., Antwerpen: De Jaren 60, 181 (1988)
 6. Carnoy M., The State and Political Theory, 65 (1984)
 7. Cole Ian, Goodchild Barry, 10.1023/a:1012049526513
 8. Cruikshank B., The Will to Empower, Democratic Citizens and Other Subjects (1999)
 9. Dean M., Governmentality: Power and Rule in Modern Society (1999)
 10. De Brabander G., Metropolis. Over mensen, steden en centen (1992)
 11. De Decker P., Planologisch Nieuws, 7, 66 (1987)
 12. De Decker P., Wonen aan de onderkant, 283 (2005)
 13. De Decker P., In my Caravan, I Feel Like Superman. Essays in the Memory of Henk Meert 1963–2006, 7 (2009)
 14. DE DECKER PASCAL, KESTELOOT CHRISTIAN, DE MAESSCHALCK FILIP, VRANKEN JAN, Revitalizing the City in an Anti-Urban Context: Extreme Right and the Rise of Urban Policies in Flanders, Belgium, 10.1111/j.1468-2427.2005.00576.x
 15. De Decker, P., Pisman, A., Ryckewaert, M., Vandekerkhove, B., Le Roy, M. and Vastmans, F. 2009b. “Ad hoc opdracht visie ruimtegebruik en ruimtebeslag, sectornota Wonen. Unpublished research report”. Leuven: Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek 2007–2011 Ruimte en Wonen.
 16. De Maesschalck Filip, Loopmans Maarten, Electoral geography and manifestoes of new «urban» parties from 1977 to 1999: how urban are they really?, 10.4000/belgeo.16645
 17. Dewael P., Regeerakkoord (1999)
 18. Dufty Rae, Governing Through Locational Choice: the Locational Preferences of Rural Public Housing Tenants in South‐Western New South Wales, Australia, 10.1080/14036090701374563
 19. Flint John, Social Housing Agencies and the Governance of Anti-social Behaviour, 10.1080/02673030220144376
 20. Flint John, The responsible tenant: housing governance and the politics of behaviour, 10.1080/0267303042000293991
 21. Flint John, Maintaining an Arm's Length? Housing, Community Governance and the Management of ‘Problematic’ Populations, 10.1080/02673030500484695
 22. Floré F., Wonen in Welvaart, woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948–1973, 111 (2006)
 23. Foucault M., Sécurité, territoire, population, Cours au Collège de France 1977–1978 (2004)
 24. Galster George, Should Policy Makers Strive for Neighborhood Social Mix? An Analysis of the Western European Evidence Base, 10.1080/02673030701387630
 25. Gans Herbert J., The Balanced Community: Homogeneity or Heterogeneity in Residential Areas?, 10.1080/01944366108978452
 26. Gerard E., Nationalism in Belgium, Shifting Identities 1780–2000, 127 (1998)
 27. Gill S., Power and Resistance in the New World Order (2003)
 28. Gramsci A., Quaderni del Carcere (1975)
 29. Haworth A., Housing Studies, 14, 153 (1999)
 30. Heylen K., Wonen in Vlaanderen. De resultaten van de woonsurvey 2005 en de uitwendige woningschouwing 2005 (2007)
 31. Huyse L., 24 november 1991. De betekenis van een verkiezingsuitslag (1992)
 32. Ives P., Language and Hegemony in Gramsci (2004)
 33. Jessop B., Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global Economy, 51 (1997)
 34. Joyce P., L'Eglise et le movement ouvrier en Belgique (1967)
 35. Kesteloot C., Penser l'immigration et l'intégration autrement, 73 (2006)
 36. Kesteloot C., Belgeo Belgische, 2001, 41 (2001)
 37. Kleinhans Reinout, Social implications of housing diversification in urban renewal: A review of recent literature, 10.1007/s10901-004-3041-5
 38. Knops G., Stedelijke vervalprocessen en stadsvernieuwing. Een sociaal-geografisch onderzoek met een toepassing op de wijk Klein Begijnhof-Heembeemd in Mechelen, 2 (1979)
 39. Kuper L., Living in Towns (1953)
 40. Loopmans Maarten, From SIF to City Fund: a new direction for urban policy in Flanders, Belgium, 10.1007/s10901-007-9076-7
 41. Loopmans Maarten, Relevance, Gentrification and the Development of a New Hegemony on Urban Policies in Antwerp, Belgium, 10.1177/0042098008097107
 42. Loopmans M., Belgeo, 2, 243 (2002)
 43. Loopmans M., National Urban Policies in the European Union, 79 (2007)
 44. Marissal P., Atlas van België: Politieke Geografie (2007)
 45. McDermont Morag, Housing associations, the creation of communities and power relations, 10.1080/0267303042000293973
 46. Subite Mort, Barsten in België (1990)
 47. Mougenot Catherine, Promoting the single-family house in Belgium: the social construction of model housing, 10.1111/j.1468-2427.1988.tb00095.x
 48. Musterd Sako, Andersson Roger, Housing Mix, Social Mix, and Social Opportunities, 10.1177/1078087405276006
 49. Orlans H., Stevenage: A Sociological Study of a New Town (1952)
 50. Ostendorf Wim, Musterd Sako, De Vos Sjoerd, Social Mix and the Neighbourhood Effect. Policy Ambitions and Empirical Evidence, 10.1080/02673030120049724
 51. Peeters L., Voor steden en mensen, Beleidsbrief 1995 (1995)
 52. Peeters L., Het woonbeleid in Vlaanderen op een tweesprong (1997)
 53. Tekenen voor gelijkwaardigheid. Eindrapport van het Koninklijk Commissariaat voor het migrantenbeleid (1993)
 54. Rose Nikolas, The death of the social? Re-figuring the territory of government, 10.1080/03085149600000018
 55. Ruming Kristian J., Mee Kathleen J., McGuirk Pauline M., Questioning the Rhetoric of Social Mix: Courteous Community or Hidden Hostility?, 10.1111/j.1467-8470.2004.00275.x
 56. Saey P., Nationalism in Belgium: Shifting Identities 1780–1995, 165 (1998)
 57. Sarkissian Wendy, The Idea of Social Mix in Town Planning: An Historical Review, 10.1080/00420987620080521
 58. Sarkissian W., Social Mix: The Bournville Experience (1978)
 59. Schelde-Dijle vzw, Leidraad voor de ontwikkeling van de kernstad Antwerpen (1971)
 60. Secretariaat Stadsvernieuwingscampagne (1981) Stadsvernieuwing is ieders zaak. Een werkboek voor plaatse-lijke groepen (Brussel)
 61. Secretariaat Stadsvernieuwingscampagne (1982) Sociale stadsvernieuwing: uitgangspunten, doelstellingen, knelpunten (Brussel)
 62. Smit, K. de (2003) Hoe dol was Dolle Mina? De geschiedenis van de Dolle Mina's in Vlaanderen. Unpublished MA thesis, University of Ghent
 63. Theunis K., Wonen in Welvaart, woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948–1973, 67 (2006)
 64. Uitermark Justus, 'Social Mixing' and the Management of Disadvantaged Neighbourhoods: The Dutch Policy of Urban Restructuring Revisited, 10.1080/0042098032000053905
 65. Uitermark Justus, Duyvendak Jan Willem, Kleinhans Reinout, Gentrification as a Governmental Strategy: Social Control and Social Cohesion in Hoogvliet, Rotterdam, 10.1068/a39142
 66. van den Brande L., Vlaanderen-Europa 2002. Een project van de Vlaamse regering (1993)
 67. van den Broeck, J. & Baelus, J. (1992) Met de steun van de wet: op zoek naar een massale en sociale stads-vernieuwing. Stadsvernieuwing in beweging, pp. 52–144, in: Koning Boudewijnstichting (1992), (Brussel)
 68. Vanhavre D., Stero, 1, 13 (1967)
 69. van Peel, M. (1998) Interne nota ter voorbereiding van de verkiezingen (unpublished), w.p
 70. Vandenberghe J., Naar en levende stad, 9 (1997)
 71. Vanderstraete L., Behoorlijk Wonen, 1 (2008)
 72. Verschueren, J. (2003) Plaats voor de homo ludens! Vlaamse provo's als nieuwe sociale beweging in een ruimtelijk wereld-systeem-analytisch perspectief. Unpublished MA thesis, University of Ghent
 73. Vervloesem E., Onzichtbaar aanwezig. Sociale woningbouw in Vlaanderen vandaag (2008)
 74. D'Hondt P., Integratiebeleid: een werk van large adem (1989)
 75. Geerts V., De Morgen (2001)