User menu

Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain

Verplaatsingstijden met het openbaar vervoer in Brussel: de bereikbaarheid van de activiteitenpolen

  • Open access
  • PDF
  • 1.19 M
  1. Courtois Xavier, Dobruszkes Frédéric, (In)Efficiëntie van de trams en bussen in Brussel: een geografisch uitgesplitste analyse, 10.4000/brussels.605
  2. Dobruszkes Frédéric, Fourneau Yves, Rechtstreekse kost en ruimtelijke verdeling van de vertragingen in het Brussels openbaar vervoer, 10.4000/brussels.419
  3. Hansen Walter G., How Accessibility Shapes Land Use, 10.1080/01944365908978307
  4. Hubert Michel, Expo ’58 en “Koning Auto” : Welke toekomst voor de grote wegeninfrastructuur in Brussel?, 10.4000/brussels.624
  5. Leclercq Alexandre, Grandjean Martin, Hanin Yves, Modélisation SIG de l’accessibilité par co-modalité en favorisant l’usage des transports en commun en Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles, 10.4000/cybergeo.27198
Bibliographic reference Lebrun, Kevin. Verplaatsingstijden met het openbaar vervoer in Brussel: de bereikbaarheid van de activiteitenpolen. In: Brussels Studies, Vol. /, no. 123, p. 22p. (2018)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.3/207796