User menu

La Crete vaut bien une Messe’. Domination and ‘collaboration’ on Mycenaean Crete

Bibliographic reference Driessen, Jan ; et. al. La Crete vaut bien une Messe’. Domination and ‘collaboration’ on Mycenaean Crete. In: Karetsou, Alexandra, Theocharis Detorakis, and Alexis Kalokairinos, eds., Pepragmena H' Diethnous Kritologikou Synedriou, Irakleio, 9-14 Septemvriou 1996, Vol. A1: Proïstoriki kai Archaia Elliniki Perio, Etairia Kritikon Istorikon Meleton  : Heraklion 2000, p. 431-438
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/202422