User menu

SVALex. En andraspråksordlista med CEFR-nivåer

Bibliographic reference Volodina, Elena ; Borin, Lars ; Pilán, Ildikó ; François, Thomas ; Tack, Anaïs. SVALex. En andraspråksordlista med CEFR-nivåer.Svenskans beskrivning 35 (Göteborg, du 11/05/2016 au 13/05/2016). In: Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg, Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborgs universitet : Göteborg2017, p. 369-382
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/193860