User menu

"Schrijf mijn leer op het schrijfplankje van je hart" (Spr 7,3). Een kennismaking met de oudtestamentische Wijsheidsliteratuur

Bibliographic reference Ausloos, Hans. "Schrijf mijn leer op het schrijfplankje van je hart" (Spr 7,3). Een kennismaking met de oudtestamentische Wijsheidsliteratuur.Bijbelse Wijsheid aan het woord (Leuven (Belgium), du 22/8/2006 au 23/8/2006).
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/193288