User menu

"De zevende dag moet heilig voor u zijn". Achtergrond, betekenis en actuele relevantie van Exodus 20,8-11

Bibliographic reference Ausloos, Hans. "De zevende dag moet heilig voor u zijn". Achtergrond, betekenis en actuele relevantie van Exodus 20,8-11.De Tien Geboden (25/10/2006).
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/193286