User menu

De oudtestamentische scheppingsvoorstelling als bron voor de kunsten

Bibliographic reference Ausloos, Hans. De oudtestamentische scheppingsvoorstelling als bron voor de kunsten.Bijbel en cultuur (IV): In den beginne... (Leuven (Belgium), 13/10/2009).
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/193089