User menu

De bijdrage van politionele en gerechtelijke bronnen in de oplossing van een "cold case"

Bibliographic reference Gerard, Emmanuel ; Muller, Françoise. De bijdrage van politionele en gerechtelijke bronnen in de oplossing van een "cold case". In: Cahiers Politiestudies, Vol. 45, p. 219-234
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/191809