User menu

Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2012 inzake overheidsopdrachten - Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2012 en matière de marchés publics

Bibliographic reference Wauters, Kris. Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2012 inzake overheidsopdrachten - Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2012 en matière de marchés publics. In: Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, EBP  : Bruxelles 2013
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/191068