User menu

Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2013 inzake overheidsopdrachten

Bibliographic reference Wauters, Kris. Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2013 inzake overheidsopdrachten. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, EBP  : Bruxelles 2014
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190974