User menu

Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2015 inzake overheidsopdrachten - Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2015 en matière de marchés publics

Bibliographic reference Wauters, Kris. Kroniek rechtspraak Hof van justitie 2015 inzake overheidsopdrachten - Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2015 en matière de marchés publics. In: De Koninck Constant, Flamey Peter, Thiel Patrick, Demeulenaere Bjorn (eds), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2015-2016, EBP  : Bruxelles 2016
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190973