User menu

Overheidsopdrachten

Bibliographic reference Wauters, Kris. Overheidsopdrachten. In: Dujardin Jean, Somers Wim (eds), Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, die Keure  2013, p.223 et s.
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190445