User menu

Overheidsopdrachten - Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied

Bibliographic reference Wauters, Kris ; Gheysens, Bart. Overheidsopdrachten - Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied. Intersentia : Antwerpen (2016) (ISBN:9789400007895) 258 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190366