User menu

Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal/ Commissie voor de hervorming van het strafrecht. Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek

Bibliographic reference Vandermeersch, Damien ; Rozie, J. ; et. al. Commission de réforme du droit pénal – Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénal/ Commissie voor de hervorming van het strafrecht. Voorstel van voorontwerp van Boek I van het Strafwetboek. Die Keure - La Charte : (Belgium) Bruges (2017) (ISBN:978-2-87403-430-5) 175 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190304