User menu

Overheidsovereenkomsten in België onder invloed van het Europees Unierecht

Bibliographic reference Wauters, Kris. Overheidsovereenkomsten in België onder invloed van het Europees Unierecht. In: Delvaux Bram, Vanheusden Bernard, Wauters Kris (eds), Invloed van het EU-recht op het Belgisch bestuursrecht, die Keure  : Bruges 2014, p. 1-4
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/190002