User menu

El ABC de la rehabilitacion en hemofilia

Bibliographic reference Lobet, Sébastien. El ABC de la rehabilitacion en hemofilia.Simposio enfermedades raras Pfizer ((Mexico), Cancun, du 2/08/2016 au 3/08/2016).
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/188498