User menu

Ups en downs van partnerrelaties: Een overzicht van psychologische theorievorming en empirisch onderzoek.

Bibliographic reference Verhofstadt, Lesley ; De Mol, Jan ; Buysse, Ann. Ups en downs van partnerrelaties: Een overzicht van psychologische theorievorming en empirisch onderzoek.. In: Tijdschrift voor Klinische Psychologie, Vol. 38, no.3, p. 247-258 (2008)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/188092