User menu

Recente visies in het onderzoek van invloedsprocessen in de ouder-kind relatie

Bibliographic reference De Mol, Jan ; Buysse, Ann. Recente visies in het onderzoek van invloedsprocessen in de ouder-kind relatie. In: Systeemtheoretisch Bulletin, Vol. 26, no.3, p. 377-392 (2008)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/188091