User menu

Περὶ τῆς Τεχνικῆς τῆς Μεταφράσεως τῶν Ο΄

Bibliographic reference Ausloos, Hans. Περὶ τῆς Τεχνικῆς τῆς Μεταφράσεως τῶν Ο΄. In: Vetus Testamentum et Hellas, Vol. 2, p. 56-82
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/181068