User menu

Leven in energiekwetsbaarheid: voortdurend hoofdrekenen en beperkte mogelijkheden

Bibliographic reference Lahaye , Willy ; Sibeni, Amélie ; Bartiaux, Françoise. Leven in energiekwetsbaarheid: voortdurend hoofdrekenen en beperkte mogelijkheden. In: S. Oosterlynck, P. Raeymaeckers, J. Coene, B. Delbeke, P. Debruyne, T. Ghys, Armoede en Sociale Uitsluiting, Jaarboek 2016, Blik op energiearmoede, OASeS – Universiteit Antwerpen  : Antwerpen 2016, p. 79-97
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/180681