User menu

Het recht van werknemers op informatie en raadpleging in de onderneming

Bibliographic reference Dorssemont, Filip ; Peeters, Johan. Het recht van werknemers op informatie en raadpleging in de onderneming. In: Sébastien Van Drooghenbreck, Filip Dorssemont en Guido van Limberghen, Europees Sociaal handvest, sociale rechten en grondrechten op de werkvloer, La Charte  : Bruges 2016, p. 211-232
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/179232