User menu

Entre real e surreal: antologia da literatura belga de língua francesa

Bibliographic reference Lourenço de Abreu, Leonor ; et. al. Entre real e surreal: antologia da literatura belga de língua francesa. Tomo Editorial : Porto Alegre (Brésil) (2009) (ISBN:978-85-86225-61-1) 504 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/175301