User menu

Nederlands Frans in contrast. 6000 struikelblokken in het voorzetselgebruik

Bibliographic reference Theissen, Siegfried ; Hiligsmann, Philippe ; Klein, Caroline. Nederlands Frans in contrast. 6000 struikelblokken in het voorzetselgebruik. acco : Leuven/Den Haag (2016) (ISBN:978-94-6292-696-7) 311 pages
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/173498