User menu

W poszukiwaniu dobrej administracji. Doswiadczenia Belgii

Bibliographic reference Renders, David. W poszukiwaniu dobrej administracji. Doswiadczenia Belgii. In: H. Izdebski; H. Machinska (dir.), W poszukiwaniu dobrej administracji, Biuro informacji Rady Europy  : Varsovie 2007, p. 59-65
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/172691