User menu

De collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (ven het werkland) en de gedetacheerde werknemer na Rüffert en Commissie versus Luvemburg

Bibliographic reference Dorssemont, Filip. De collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (ven het werkland) en de gedetacheerde werknemer na Rüffert en Commissie versus Luvemburg. In: Arbeidsrechtelijke Annotaties, Vol. 2008, no. 3, p. 67-104 (2008)
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/167148