User menu

Het land waar de peper groeit. De eerste Zuid-Nederlandse contacten met India

Bibliographic reference Limberger, Michael ; Vielle, Christophe. Het land waar de peper groeit. De eerste Zuid-Nederlandse contacten met India. In: idesbald Goddeeris (ed.), Het wiel van Ashoka: Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief, Lipsius - Universitaire Pers Leuven  : Leuven 2013, p. 243
Permanent URL http://hdl.handle.net/2078.1/166320